Certifikáty

V roce 2004 zavedla firma JASPOL s. r. o. systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001
a získala certifikát od
ČESKÉHO LODNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO REGISTRU v oboru činnosti:
Výroba z plastických hmot.
Přepravní vozíky pro logistické potřeby. Kovovýroba.

Od roku 2015 vydala pro firmu Jaspol s. r. o. certifikát číslo: C. 42009559 firma LL-C.
V roce 1998 udělil firmě JASPOL s. r. o.
Strojírenský zkušebnní ústav s. p.

CERTIFIKÁT VÝROBKU na výrobu nádrží.
Číslo certifikátu: AO 202/C5a/2007/reg. č.: B-30-00269-05-rev. 2